Τα αριστερά κόμματα, τα οποία σχημάτισαν τον Σοσιαλιστικό Φιλελεύθερο Συνασπισμό, έχουν την πλειοψηφία στο ισχίων νομοθετικό όργανο. Οι αντίπαλοί τους είναι οι οπαδοί του προέδρου της Ρουμανίας Traian Băsescu, οι οποίο σχημάτισαν την Δεξιά Συμμαχία της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας, η πλειοψηφία του πληθυσμού προτιμά τον Σοσιαλιστικό Φιλελεύθερο Συνασπισμό.