0Ο τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος Yamal-402 έχει κατασκευαστεί από τον ευρωπαϊκό όμιλο Thales Alenia Space. Θα συμπληρώσει τη δέσμη των ρωσικών δορυφόρων επικοινωνίας και θα παρέχει αναμεταδόσεις στο έδαφος της Ρωσίας, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Ο Yamal-402 έχει όριο λειτουργίας περί τα 15 χρόνια.