0Τα τέσσερα παιδιά της Αναστασίας Ζαβγκορόντναγια, συμπεριλαμβανομένου και του βρέφους, που θηλάζει, μεταφέρθηκαν σε ορφανοτροφείο στις αρχές Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλο αντίκτυπο και στην υπόθεση παρενέβη το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Αργότερα επέτρεψαν στη γυναίκα να ζήσει με τα παιδιά της σε κοινωνικό ίδρυμα και έπειτα της επέτρεψαν να πάει στο σπίτι της υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών. Για δεύτερη φορά τα παιδιά, που έχουν φινλανδική και ρωσική υπηκοότητα, αφαιρέθηκαν από την υπηρεσία Πρόνοιας στις 15 Νοεμβρίου.