Σε ζωντανή μετάδοση φαίνεται, πως κάποιες ξεχωριστές ομάδες των διαδηλωτών έχουν πλησιάσει την πύλη της οικίας του αιγύπτιου ηγέτη. Η προεδρική φρουρά εγκατέλειψε τον χώρο μπροστά από την οικία.