Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου υπολογιστικού συγκροτήματος, οποίος στην ουσία ήδη αποτελεί τον πιο ισχυρό εμπορικό υπερυπολογιστή, η ΒΡ θα δαπανήσει περίπου $100 εκατομμύρια.

Ο υπερυπολογοστής χρειάζεται στην εταιρεία για την ανάλυση των σεισμικών δεδομένων και για την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.