Το «Νότιο Ρεύμα» ξεκινά από τις ρωσικές ακτές της Μαύρης θάλασσας, θα περνά κάτω από τα ύδατα της και θα καταλήγει στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια η μεταφορά φυσικού αερίου θα πραγματοποιείται μέσω των εδαφών της Σερβίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Ιταλίας με την κατασκευή διακλαδώσεων στην Κροατία και της Δημοκρατίας Σέρπσκα στη σύνθεση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Το συνολικό μήκος του αεριαγωγού θα ξεπερνά τις 2 χιλιάδες 300 χλμ. Η έναρξη της εκμετάλλευσής του προγραμματίζεται για το Δεκέμβριο του 2015.