0Εκπρόσωποι του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσαν ότι σκοπός παρόμοιων πειραμάτων είναι η συλλογή επιστημονικών πληροφοριών, οι οποίες θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό «στην κατοχύρωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του εθνικού πυρηνικού όπλου».