Το διαπλανητικό όχημα της NASA Dawn, ανακάλυψε στην επιφάνεια αυτού του ουράνιου σώματος ίχνη, παρόμοια με τα φυσικά κανάλια ή χαράδρες, που εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα της κατολίσθησης του νερού. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα το πώς μπορούσαν να εμφανιστούν εκεί.

Ο αστεροειδής Vesta, διαμέτρου 530 χιλιομέτρων είναι δεύτερο σε μέγεθος σώμα στη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.