«Η νέα ημερομηνία εκτόξευσης του Rokot θα καθοριστεί μετά τη διόρθωση της βλάβης», - δήλωσε ο Ζολοτούχιν.