Όπως γράφει ο αμερικανικός Τύπος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα παιδιά των πρώην Προέδρων της Αμερικής πρέπει να βρίσκονται υπό φρούρηση ως τα 16 τους.

Νωρίτερα ο σχετικός νόμος του 1944 προνοούσε ότι οι πρώην αρχηγοί του κράτους πρέπει να βρίσκονται υπό προστασία στη διάρκεια 10 χρόνων, από την ημέρα που εγκαταλείπουν το αξίωμά στους.