Χθες έγινε στο Καλίνινγκραντ η επίσημη καθέλκυση του για δοκιμές πλεύσης.

Είναι σύγχρονο ωκεανογραφικό πλοίο, εφοδιασμένο με υπερσύχρονο τεχνικό εξοπλισμό για εξερεύνηση του Παγκόσμιου Ωκεανού. Το Amber είναι εξοπλισμένο με βαθυσκάφη για την εξερεύνηση του Ωκεανού σε βάθος 6.000 μέτρων. Το νέο πλοίο θα γίνει σπίτι για βαθυσκάφη τύπου Mir, Rus και Consul.