0Προηγουμένως η ΓΣ του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα για τον κίνδυνο διάδοσης των πυρηνικών όπλων στη Μέση Ανατολή, όπου επίσης σημειώνεται ότι το Ισραήλ είναι το μοναδικό κράτος της Μ.Ανατολής, το οποίο δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη μη διάδοσης των όπλων μαζικού ολέθρου. Στο ψήφισμα επίσης σημειώνεται η επίκαιρη σημασία της διεξαγωγής μιας διεθνούς διάσκεψης για το ζήτημα της μετατροπής της Μ.Ανατολής σε αποπυρηνικοποιημένη ζώνη.