Αυτό το ξένο κράτος, - είπε ο υπουργός, θα μπορέσει να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα και χωρίς τη ρωσική συμμετοχή. «Η Κύπρος ήδη έχει συμφωνήσει με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τη λήψη χρηματοδότησης υπό ορισμένους όρους», - είπε ο Σιλουάνοφ.

Τον Ιούνιο η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ζητήσει από τη Ρωσία να της παραχωρήσει δάνειο ύψους πέντε δισεκ. ευρώ. Στα τέλη Οκτωβρίου οι Αρχές της Κύπρου δήλωσαν ότι πλησιάζουν τη σύναψη συμφωνίας με τους διεθνείς δανειστές για οικονομική βοήθεια.