Σ΄ αυτό περιέχεται αισθητά περισσότερο δευτέριο - ισότοπο του υδρογόνου, που έχει ένα πρόσθετο νετρόνιο.

Σύμφωνα με τα ληφθέντα στοιχεία, το δευτέριο συναντιέται στο αρειανό νερό 5 φορές πιο συχνά από ό,τι στο γήινο. Εκτός απ’ αυτό, στα δείγματα του εδάφους βρέθηκε επίσης και μία σειρά από συνηθισμένες σε μας ενώσεις. Στην επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη μπορεί να βρεθούν σωματίδια υδρατμών, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και διοξειδίου του θείου.