Όπως αναμένεται, κατά τη διάρκεια της απεργίας διαμαρτυρίας τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό, που είναι απαραίτητο για την παροχή επείγουσας βοήθειας.

Οι περιφερειακές Αρχές βεβαιώνουν ότι η ιδιωτικοποίηση θα συντελέσει στη λύση του προβλήματος της χρηματοδότησης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης την περίοδο της ύφεσης.