Πολλές εφημερίδες και τηλεοπτικοί σταθμοί δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Θα διαμαρτυρηθούν με αυτό τον τρόπο κατά της πίεσης στα ΜΜΕ και των εντατικών προσπαθειών των «Αδελφών Μουσουλμάνων» να καταπνίξουν την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Η αντιπολίτευση απαιτεί από τις Αρχές να ακυρώσουν μιά σειρά από τα διατάγματα των τελευταίων εβδομάδων, καθώς επίσης και να καταργήσουν τη δράση της Συνταγματικής Επιτροπής, που ενέκρινε τον νέο θεμελιώδη Νόμο της χώρας.