0Το 2010 οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν το 23,4 % του πληθυσμού της ΕΕ, το 2008 το 23,5 %, σύμφωνα πάντα με τη Eurostat. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για κοινωνικό αποκλεισμό από τις 27 χώρες της ΕΕ καταγράφηκε στη Βουλγαρία (49,1 % του πληθυσμού) και ακολουθούν η Ρουμανία και η Λετονία (από 40 % στην καθεμία), η Λιθουανία (33 %), η Ελλάδα και η Ουγγαρία (από 31 %), ενώ μικρότερος κίνδυνος υπάρχει στην Τσεχία (15 %), την Ολλανδία και τη Σουηδία (από 16 %), το Λουξεμβούργο και την Αυστρία (από 17 %).