0Η υπόθεσή τους εκδικάζεται σε δικαστήριο του Μιλάνου σήμερα Δευτέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάκρισης, οι σχεδιαστές πούλησαν τα εμπορικά σήματα D&G και Dolce & Gabbana στην ιδιόκτητη εταιρεία τους Gado, που ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο το 2004 σε τιμή τρεις φορές μικρότερη της αγοραίας της αξίας. Οι σχεδιαστές αρνούνται την ενοχή τους. Еάν αποδειχθεί το αντίθετο, απειλούνται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνων.