0Ο επικεφαλής του υπουργού συμβουλίου της Ουκρανίας Νικολάι Αζάροφ παραιτήθηκε τη Δευτέρα, διότι εξελέγη στο Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, η παραίτηση του πρωθυπουργού έχει ως συνέπεια την παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης. Ωστόσο όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου συνεχίζουν να εργάζονται εωσότου αντικατασταθούν από τα μέλη της νέας κυβέρνησης.


0Στην Ουκρανία διεξήχθησαν στις 28 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές και σειρά υπουργών εντάχθηκαν στη νέα σύνθεση του ανώτατου νομοθετικού σώματος της χώρας.