Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Οι λεπτομερειακές πληροφορίες για το νέο σύστημα δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Ωστόσο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τέτοιος τεχνικός εξοπλισμός δεν είναι καινούργιος. Με την σχεδίαση Σταθμών παθητικής ραδιοτεχνικής αναγνώρισης ασχολούνταν όλες οι μεγάλες χώρες του κόσμου. Ιδιαίτερα γνωστός στα ΜΜΕ ήταν ο κατασκευαζόμενος στην Ουκρανία Σταθμός ραδιοτεχνικής ανίχνευσης Κολτσούγκα (πλεκτός θώρακας), ή Thorax, που είχε σχεδιαστεί ακόμα στα χρόνια της Σοβιετικής εξουσίας. Παρόμοια συστήματα (Vega και Valery) έχει επίσης και η Ρωσία. Αν πιστέψουμε στις διαθέσιμες σήμερα πληροφορίες, το νέο σύστημα MRIs είναι τελειοποιημένο μοντέλο αυτών των συστημάτων με μεγαλύτερη εμβέλεια ανίχνευσης.

Παίρνοντας υπόψη την ξένη εμπειρία στο νέο σύστημα μπορούν να εισάγονται τα δεδομένα από διάφορες πηγές - από τους πύργους κινητής τηλεφωνίας και τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi ως τις κεραίες των Σταθμών Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας. Το μόνο πρόβλημα, που υπάρχει εδώ είναι η πρόσβαση στα αντίστοιχα δίκτυα.

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρήσιμοποίησης του MRIs για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Σταθμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιείται, π.χ., για την βελτίωση του φωτισμού του εναέριου χώρου, κάτι που έχει μεγάλη σημασία για τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Τα αεροσκάφη Πολιτικής Αεροπορίας μπορούν να ανιχνευθούν σε μεγάλες αποστάσεις με μεγάλη ακρίβεια.

Στον στρατιωτικό τομέα οι Σταθμοί Ραδιοτεχνικής ανίχνευσης είναι ανεκτίμητες χάρη στην ικανότητά τους να εντοπίσουν απαρατήρητα τον εχθρό. Παρόλα αυτά οι Σταθμοί αυτοί δεν αποτελούν πανάκεια. Μπορούν μόνο να συμπληρώσουν το πολύπλευρο σύστημα ανίχνευσης και αναγνώρισης, αλλά δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν.

Ωστόσο, οι ικανότητες των Σταθμών Ραδιοτεχνικής Ανίχνευσης διευρύνονται τόσο μέσω της αύξησης του αριθμού των καναλιών. Αυτό αφορά τόσο την πιθανότητα όσο και την ακρίβεια εντοπισμού στόχου,. Στο μέλλον τα δεδομένα των Σταθμών Ραδιοτεχνικής Ανίχνευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη του στόχου στα συστήματα κρούσης σε πραγματικό χρόνο.

Εξάλλου, είναι ακόμη πρόωρα να μιλάμε για το MRIs απ’ αυτή την άποψη. Το σύστημα αυτό χρειάζεται πρώτα να περάσει τις απαιτούμενες δοκιμές.