0“Ως προς το επίπεδο αξιοπιστίας η φωνητική βιομετρική δεν είναι υποδεέστερη και ως προς ορισμένες παραμέτρους υπερτερεί μάλιστα άλλων συστημάτων βιομετρικής αναγνώρισης, καθόσον η παραχάραξη της φωνής είναι πρακτικά αδύνατη”, υπογράμμισαν στο ΚΤΟ.