0Ο Αζίμοφ επίσης τοποθετήθηκε ως προς το ζήτημα της ακύρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. «Κατά την άποψή μας, η συμφωνία για την εκπλήρωση κοινών ενεργειών μετάβασης σε καθεστώς χωρίς θεωρήσεις εισόδου ήδη έχει υλοποιηθεί. Είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ως προς το έγγραφο αυτό έως το τέλος του 2013. Ελπίζουμε ότι αυτό θα πράξει και η ΕΕ. Εάν έως το τέλος του 2013 δεν υπάρξει ώθηση ως προς τη σχεδίαση συμφωνίας [για το καθεστώς χωρίς θεωρήσεις εισόδου], η Ρωσία θα βγάλει τα συμπεράσματά της. Γνωρίζετε ότι είναι δύσκολο να εκνευριστούν οι Ρώσοι, όμως στη συνέχει το χτύπημα είναι το κατάλληλο και ασύμμετρο. Είμαστε αντίθετοι με αυτήν την εξέλιξη, νομίζω ότι πρέπει παρ’ όλ’ αυτά να συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.