0Οι νέες ανακαλύψεις θα βοηθήσουν να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της αλλαγής του κλίματος, εκτιμούν οι ειδικοί. Οι «πυρσοί αερίου» διαπερνούν όλο το βάθος των υδάτων του ωκεανού και κατ’ αυτόν τον τρόπο το μεθάνιο μπαίνει στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας σημαντικά το περιεχόμενό της σε αέρια του θερμοκηπίου. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για το κλίμα της Γης.