0Στις 31 Αυγούστου η δικαστής ανέγνωσε μόνο τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με την υπόθεση. Όπως αναμένεται, η λεπτομερής αιτιολόγηση θα δημοσιευθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο Μπερεζόφσκι προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Αμπραμόβιτς τον ανάγκασε να πωλήσει τις μετοχές των εταιρειών «Sibneft» και «Rusal» σε υποτιμημένη αξία και του προκάλεσε ζημιά ύψους 5,5 δισ. δολαρίων.