Οι αναλυτές στην ΕΕ πιστεύουν, πως επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις για το ότι όλη η Ισπανία θα χρειαστεί επιπρόσθετη χρηματική βοήθεια από την ευρωζώνη.

Τον Ιούνιο οι χώρες της ευρωζώνης ενέκριναν το δάνειο για την Ισπανία στο ποσό των περίπου $125 δισ.