0Όπως εξήγησε το ΝΑΤΟ δεν σχεδιάζει τη δημιουργία της λεγόμενης «κλειστής ζώνης για πτήσεις» στον εναέριο χώρο της χώρας αυτής, όπως και οποιεσδήποτε «ουδέτερες ζώνες» στο έδαφός της.