0Η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου των ανθρώπων, που διαβάζουν έδειξε ότι κατά την ανάγνωση στον εγκέφαλο του ανθρώπου ενεργοποιούνται τα ίδια τμήματα, σαν να ζούσε πραγματικά την ίδια εμπερία. Μόλις έξι λεπτά ανάγνωσης μπορούν να μειώσουν το επίπεδο του στρες κατά τα 2/3, πράγμα, που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τη μουσικοθεραπεία είτε μια απλή βόλτα.