0Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ από το 2004 τα ιρανικά δικαστήρια έχουν εκδώσει περισσότερες από 1.200 θανατικές ποινές σε άτομα, που συμμετείχαν σε τρομοκρατική δραστηριότητα.