0Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων προσφύγων στις τέσσερις γειτονικές της Συρίας χώρες (Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος και Τουρκία) ξεπέρασε τις 214 χιλιάδες ανθρώπους. Ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες ημέρες και μπορεί να αυξηθεί και άλλο στο αμέσως προσεχές διάστημα.