0Οι επιστήμονες παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια 20 ετών μια ομάδα από περισσότερους από χίλιους Νεοζηλανδούς. Εκείνοι, που άρχισαν να χρησιμοποιούν μαριχουάνα σε εφηβική ηλικία, επέδειξαν σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες για τον δείκτη νοημοσύνης IQ. Σύμφωνα με έναν από τους ερευνητές η απώλεια αρκετών βαθμίδων IQ στην εφηβική ηλικία εγκυμονεί προβλήματα σε σημαντικούς τομείς της ζωής και μεταξύ άλλων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις στην εκπαίδευση και στο επίπεδο των εσόδων.