Κατά την κατασκευή του νέου αεροσκάφους θα χρησιμοποιηθούν οι προηγμένες τεχνολογίες των προαναφερόμενων σχεδίων. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα με πιο υψηλό βαθμό ομοιοποίησης με το αρχικό αεροσκάφος MS-21,- είπε ο πρόεδρος της UAC Μιχαήλ Παγκοσιάν. Η απόφαση αυτή βάζει τελεία στις συζητήσεις για το πώς πρέπει να αναπτύσσεται η βιομηχανία αεροσκαφών μικρών και μεσαίων αποστάσεων στη Ρωσία. Η αγορά τέτοιων αεροσκαφών σήμερα είναι η πιο περιζήτητη στον κόσμο, και για να διεισδύσει εκεί κανείς χρειάζεται να κατασκευάζει αεροσκάφη συναγωνίσημα με το Airbus A-320 και Boeing-737. Σε σχέση με αυτό η UCK προτείνει ένα νέο σχέδιό της. Στην πραγματικότητα όμως, ο επικεφαλής της εταιρείας παρουσίασε δημόσια τα σχέδια για τα οποία ανεπίσημα μιλούσαν από καιρό: χρειάζεται να συνδεθούν κάπως αυτές οι δύο οικογένειες αεροσκαφών, που κατασκευάζονται από την εταιρεία – το αεροσκάφος Superjet 100 και το MS-21,-παρατήρησε ο εμπειρογνώμονας Μαξίμ Πιαντούσκιν.

- Είναι σαφές ότι κάποια στιγμή πρέπει να συνδεθούν. Δηλαδή η UAC θα αποκτήσει όλη τη γραμμή αεροσκαφών, χωρητικότητας 95 – 210 θέσεων, μάλιστα, ομοιοποιημένη. Σήμερα αυτά τα δύο σχέδια διαφέρουν πολύ τόσο δομικά, όσο και ως προς τη σύνθεση των προμηθευτών τους.

Η ζήτηση των αεροσκαφών της οικογένειας SuperJet στην αγορά ανέρχεται σε 800 και πάνω αεροσκάφη, ενώ η χωρητικότητα της αγοράς αεροσκαφών με 130-140 θέσεις φτάνει τα 300-400 αεροσκάφη.

Όσον αφορά το MS-21, το αεροσκάφος αυτό προορίζεται για την μεταφορά επιβατών και φορτίων στις εγχώριες και διεθνείς γραμμές. Τώρα προβλέπεται η κατασκευή μιάς ολόκληρης οικογένειας αεροσκαφών με 150, 180 και 200 θέσεις αντίστοιχα. Το MS-21 θα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα της εταιρείας Pratt & Whitney και στο μέλλον προβλέπεται να εξοπλιστεί με τους υπερσύγχρονους ρωσικούς κινητήρες PD-14. Το νέο αεροσκάφος θα έχει σύνθετο φτερό.

Η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών του MS-21 και του αεροσκάφους Superjet θα εξασφαλίσει μεγάλο οικονομικό όφελος και θα μειώσει το χρόνο υλοποίησης του νέου σχεδίου με αποτέλεσμα το νέο αεροσκάφος να είναι και πολύ φθηνότερο.