0Με το πέρας της επιθεώρησης θα ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση στην Ελλάδα της δεύτερης δόσης της διεθνούς οικονομικής βοήθειας.


0Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την περασμένη εβδομάδα απευθύνθηκε στους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών αιτούμενος να παραταθεί η προθεσμία, που έχει δοθεί στην Ελλάδα ώστε να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της. Η Ελλάδα έως το 2015 πρέπε