0Σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού, το Βερολίνο επιθυμεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Μέρκελ θα ήθελε να διεξαχθεί Σύνοδος σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να εξεταστούν οι νέες νομικές βάσεις της ΕΕ. Μία από τις ιδέες, στις οποίες επιμένει το Βερολίνο, είναι η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαïκού Δικαστηρίου, το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει το δικαίωμα παρακολούθησης των προϋπολογισμών των κρατών-μελών και να τιμωρεί, όποιον δημιουργεί έλλειμμα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η έκδοση, η πρωτοβουλία αυτή «δεν προκάλεσε ενθουσιασμό μεταξύ των περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ».