0Η εβδομάδα οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Ύδατος της Στοκχόλμης και διεξάγεται ήδη για 22η φορά. Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Περ Μπέρτιλσον υπογράμμισε ότι στο μέλλον ο άνθρωπος θα αντιμετωπίσει την έλλειψη υδάτινων πόρων, γι’ αυτό «είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το νερό, καθώς και να επανεξετάσει τις προσεγγίσεις στην παραγωγή, το εμπόριο και την κατανάλωση των ειδών διατροφής».


0Η βασική αποστολή του φόρουμ είναι να ενώσει τις προσπάθειες επιστημόνων, πολιτικών, κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.