0Τα πληρώματα των Tu-142 εκπλήρωσαν όλα τα καθήκοντα, που τους είχαν ανατεθεί και επέστρεψαν επιτυχώς στην αεροπορική βάση της περιφέρειας του Χαμπάροφσκ. Κατά τη διάρκεια των πολύωρων πτήσεων πραγματοποίησαν επιθεώρηση των πάγων στη διαδρομή της Βόρειας Θαλασσίας Οδού, καθώς και μετήλθαν μεθόδων πιλοταρίσματος σε δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής της Ρωσίας για την εκμετάλλευση της περιοχής της Αρκτικής.