0Οι κριτές, που πρότειναν την Παρασκευή την Όρχους ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αποτελούνται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής των περιοχών και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες έχουν για φέτος ονομαστεί η πορτογαλική Γκουιμαρές και η Μαριμπόρ της Σλοβενίας, την επόμενη χρονιά ο τίτλος αυτός θα παραδοθεί στη γαλλική Μασσαλία και την Κόσισε της Σλοβακίας.


0Η πρωτοβουλία αυτή της ΕΕ υπάρχει από το 1985 όταν πρώτη πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού έγινε η ελληνική πρωτεύουσα, η Αθήνα.