Αυτό το καλοκαίρι κατά το σκάψιμο της γης για το κατασκευαζόμενο ξενοδοχείο κοντά στο διάσημο Αλεξαντερπλάτζ οι εργάτες ανακάλυψαν τα θεμέλια ενός σπιτιού. Κλήθηκαν αρχαιολόγοι, οι οποίοι καθόρισαν την ηλικία των δομικών υλικών.

Αποδείχτηκε πως το σπίτι κατασκευάστηκε το 1174, ενώ η πρώτη αναφορά για την σημερινή πρωτεύουσα της Γερμανίας αναφέρεται σε ιστορικές πηγές στις 28 Οκτωβρίου του 1237. Με αυτόν τον τρόπο η πρωτεύουσα της Γερμανίας έγινε κατά 63 χρόνια μεγαλύτερη.