0Οι δύο άλλες φυλακές θα διατηρήσουν το καθεστώς των «εναλλακτικών» σε περίπτωση εμφάνισης προφανούς απειλής για τη ζωή του. Ο εναέριος χώρος πάνω από αυτές θα κηρυχθεί απαγορευμένος για πτήσεις για τα επόμενα χρόνια, ενώ η εσωτερική τους ασφάλεια θα ενισχυθεί. Σήμερα το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο ανακοινώνει την ποινή του Μπρέιβικ.