0Με τη σειρά της η Μέρκελ επεσήμανε ότι δεν θα λάβει αποφάσεις για νέα οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα εωσότου δεν παραλάβει την έκθεση της «τρόικας» των δανειστών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) για την κατάσταση στη χώρα αυτή.