0Όσον αφορά τις εκπροσώπους του ωραίου φύλου, στη Ρωσία καπνίζουν περισσότερες από 13 εκατομμύρια γυναίκες. Σύμφωνα με αυτό το δείκτη οι Ρωσίδες ξεπέρασαν τις Αμερικανίδες. Στην Αμερική καπνίζουν περίπου 19,56 εκατομμύρια γυναίκες.