0Η Cubic Network παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες για την ανταλλαγή φωτογραφιών και βίντεο για χρήστες στην Κίνα. Ο ιδρυτής της εταιρείας Σιουν Βανλί υποστηρίζει ότι η εταιρεία του εισήγαγε τα «Χρονικά» στην ιστοσελίδα της το 2008. Το αντίστοιχο interface εμφανίστηκε στο Facebook το 2011.