Αν ο Μπρέιβικ κριθεί ποινικά ανεύθυνος για τις πράξεις του και καταδικαστεί σε εξαναγκαστική θεραπεία, θα τον μεταφέρουν στη νεόχτιστη «θεραπευτική πτέρυγα» στο χώρο της φυλακής. Αν όμως το Δικαστήριο κρίνει τον εγκληματία ποινικά υπεύθυνο για τις πράξεις του και ορίσει γι΄αυτόν τιμωρία με τη μορφή στέρησης της ελευθερίας στη φυλακή Ίλα, πιθανόν, θα χρειαστεί να κατασκευαστεί νέο τμήμα ιδιαίτερα αυστηρού καθεστώτος, το κόστος του οποίου υπολογίζεται περίπου σε 3,5 εκατ. ευρώ.