Οι 5500 ηλικιωμένοι που ερωτήθηκαν, επέτρεψαν να αποκαλυφθεί, πως αυτοί που βούρτσιζαν τα δόντια τους λιγότερο από μια φορά την ημέρα, είχαν κατά 65% περισσότερες τάσεις για εμφάνιση της άνοιας, σε σχέση με αυτούς που βούρτσιζαν τα δόντια τους καθημερινά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό σχετίζεται με το γεγονός, πως τα βακτήρια από το στόμα μπορούν να περνούν στον εγκέφαλο του ανθρώπου, προκαλώντας φλεγμονή και βλάβες.