Το πείραμα διήρκεσε 10 χρόνια.Σε αυτό το διάστημα οι συμμετέχοντες στην έρευνα υποβάλλονταν συχνά σε τεστ IQ και μνήμης. Μάλιστα οι εμπνευστές του πειράματος δεν επέβαλαν κανέναν περιορισμό στους εθελοντές ως προς το φαγητό. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι υπέρβαροι, οι οποίοι τρέφονταν σ ε fast food, άρχιζαν με τον καιρό να έχουν στις δοκιμασίες όλο και χειρότερες επιδόσεις. Ενώ οι επιδόσεις των ανθρώπων, που φρόντιζαν τη διατροφή τους, δεν παρουσίαζαν τέτοια επιδείνωση.Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι οι άνθρωποι, που πάσχουν από παχυσαρκία γερνούν γρηγορότερα.

Επομένως η μνήμη και η ικανότητα του εγκεφάλου για εργασία χειροτερεύουν ταχύτερα, από ό,τι στους ανθρώπους, που ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτή τη στιγμή υποφέρουν από μειωμένη διανοητική ικανότητα στην Ευρώπη περισσότεροι από 500 χιλιάδες άνθρωποι.