Τώρα ο Ασμάγιεβ σκοπεύει να ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γεωργία ή στη Φινλανδία.

Η Ουκρανία ανέστειλε την έκδοση του Οσμάγιεβ στη ΡΟ, όταν το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΔΑΔ) της πρότεινε αυτό το μέτρο. Σύντομα η Ουκρανία θα πρέπει να παρουσιάσει στο ΕΔΑΔ τα σχετικά με αυτήν την υπόθεση έγγραφα.

Ο Οσμάγιεβ μαζί με τον συνεργό του συνελήφθησαν στις 4 Φεβρουαρίου στην Οδησσό κατά την διάρκεια ειδικής επιχείρησης.