Το επίπεδο του ραδιενεργού καισίου στα δείγματα του Βακαλάος μολβών, τον οποίο τον αλίευσαν σε απόσταση μέχρι 20 χιλιόμετρα γύρω από το «Φουκουσίμα-1», αποτέλεσε 25,8 μπεκερέλ ανά κιλό με φυσιολογικό επίπεδο 100 μπεκερέλ ανά κιλό. Αυτή την στιγμή η κυβέρνηση της Ιαπωνίας κάνει όλα τα δυνατά, ώστε τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα ραδιενεργών στοιχείων να μην εμφανιστούν στην αγορά.