0Τα αρχεία με τα σχέδια δεν ήταν κωδικοποιημένα. Στα χέρια αγνώστων προσώπων έπεσαν άκρως απόρρητα έγγραφα για εγκαταστάσεις, που αποτελούν αντικείμενο ειδικής κρατικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της έδρας του αρχηγού του κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών και τη Διοίκηση της Αστυνομίας Παρισίων. Στα σχέδια είναι καταγεγραμμένες οι ακριβείς θέσεις όλων των χώρων των κτηρίων. Η αστυνομία δεν διαθέτει αποδείξεις εάν επρόκειτο για σχεδιασμένη αρπαγή των πληροφοριών ή τυχαία κλοπή.