Οι Χριστιανοί εξέφρασαν την ελπίδα, πως το θέμα αυτό θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Συνόδου του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.Στην έκκληση υπογραμμίζεται πως η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη στην οποία βρίσκονται τα ιερά του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ και για το λόγο αυτό χρήζει ειδικής μεταχείρισης από τον ΟΗΕ. Οι οργανώσεις επιμένουν πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να εξασφαλίσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ανεξάρτητα από την θρησκευτική ή εθνική τους ταυτότητα.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και η и Pax Christi International ζήτησαν να εξασφαλιστεί η ελεύθερη μετακίνηση μέσα στην πόλη, να οριστεί ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ και να εγκριθεί ψήφισμα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ιερουσαλήμ, ειδικά στο ανατολικό τμήμα της.Η Σύνοδος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα διεξαχθεί στη Γενεύη από τις 10 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.