Σύμφωνα με το σχέδιο των ειδικών, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος στην επιφάνεια του Άρη θα μεταφερθούν γεωδαιτικές συσκευές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην μελέτη της δομής του πλανήτη και την πορεία του σχηματισμού του.

«Η εξερεύνηση του Άρη αποτελεί προτεραιότητα για τη NASA, και η νέα μας αποστολή θα είναι η επιβεβαίωση του γεγονότος πως εμείς και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να άρουμε το πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει τον Κόκκινο πλανήτη», - δήλωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας Charles Bolden.

Ο Bolden εξέφρασε την βεβαιότητα, πως η «αναγγελία της έναρξης του προγράμματος InSight, αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για το ότι αναμένονται νέες, ακόμη πιο ενδιαφέρουσες αποστολές στον Άρη».