Το κίνημα αυτό αγωνίζεται για την παροχή στις γυναίκες πλήρους ισότητας σε αυτό το ιερό σημείο, μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να διαβάζουν αποσπάσματα της Τορά φορώντας ταλίτ και να ενδύονται κάλυμμα κεφαλής για την προσευχή, το οποίο επιτρέπεται στον ιουδαϊσμό να φορούν μόνο οι άνδρες.Το 2001 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απαγόρευσε στις γυναίκες να φορούν ταλίτ στο Τείχος των Δακρύων, καθώς και να εκπληρώνουν τις λοιπές θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες παραδοσιακά εκτελούνται από άνδρες.

Οι Γυναίκες του Τείχους υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες της αστυνομίας είναι πρωτοφανείς και ότι ουσιαστικά κάθε πρώτη ημέρα του μήνα του εβραϊκού ημερολογίου προσεύχονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Η αστυνομία συνέλαβε τις γυναίκες «για συμπεριφορά, που απειλεί την ασφάλεια δημόσιου χώρου». Τους απαγορεύτηκε να εμφανιστούν στο Τείχος των Δακρύων επί 50 ημέρες.